MAGLAB AYDINLATMA METNİ

 

MagicLab Oyun Teknolojileri (“biz” veya “MAGLAB”), veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemeler uyarınca (“6698 sayılı Kanun”),Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)), Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (“CCPA”), PDPA, LPGD uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz..

 

MAGLAB yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak, www.maglab.com.tr linkindeki MAGLAB web sitesini veya diğer platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde oyunları, ürünleri, hizmetleri ve gerçek para karşılığında satın alınabilecek ve sanal oyun içi eşyaları satın almak için kullanılan coin, nakit para ve/veya elmas gibi sanal oyun para birimlerini, MAGLAB oyunları aracılığıyla sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere (birlikte “içerik”) herhangi bir MAGLAB içerik’ini kullanmak üzere Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni kabul ederek kişisel bilgilerinizin işlenmesine açıkça rıza göstermiş sayılırsınız.

 

İşbu Politika’da kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Bilgiler

Sizin hakkınızda, aşağıdaki kişisel bilgilerin tamamını veya bir kısmını toplayıp işleyebiliriz:

 

 • Bize sağladığınız bilgiler. İletişim formu aracılığı ile bize ilettiğiniz adınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileri;

 

 • Yazışmalarımız. Bizimle iletişime geçmeniz halinde, yazışma kayıtlarımız;

 

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler. Ziyaret ettiğiniz sayfalar için ürünlerimizi / hizmetlerimizi kullandığınız süre hakkında bilgiler ve donanımımızı veya yazılımımızı kullanırken veya MAGLAB ID hesabınızda oturum açtığınızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz hakkında diğer bilgiler;

 

 • Araştırma Bilgileri. Ayrıca araştırma amaçlı kullandığımız anketleri doldurmanızı da isteyebiliriz. Bu tür durumlarda, tarafınızca tamamlanan ankette verilen bilgileri toplayacağız.

 

 • Düzenlediğimiz yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara katılımınıza yönelik kişisel bilgileriniz;

 

 • Cihaz Bilgileri. Deneyiminizi iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek için işletim sisteminiz, tarayıcınız, yazılım uygulamalarınız, IP adresiniz, coğrafi konumunuz, güvenlik durumunuz ve diğer cihaz bilgileriniz gibi bilgiler;

 

 • Reklam tercih bilgileriniz reklam tercihlerinizin ayrıntıları (örneğin iletişim tercihleri) ve size sunmak için uygun ürün ve hizmetlerin seçilmesiyle ilgili bilgiler;

 

 • Websitesi ve iletişim kullanımı IP adresiniz ve alan adınız, tarayıcı sürümünüz ve işletim sisteminiz, trafik verileriniz, konum verileriniz, web günlükleri, MAGLAB üzerindeki gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığınız ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğiniz kaynaklar;

 

 • Sosyal Ağ Siteleri (SNS) üzerindeki Faaliyetler. Katılmayı seçmeniz halinde (örneğin, MAGLAB’in Facebook veya Twitter’daki profilini “beğenerek”, bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığınız bilgilere erişebiliriz.

 

MAGLAB, Çerez Politikası’nda belirtildiği şekilde çerezler kullanabileceği gibi aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. MAGLAB, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

 

Kişisel Verilerin Kullanımı

 

MAGLAB, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır. MAGLAB, zaman zaman belirli bilgileri güncellemenizi talep edebileceğinden, MAGLAB bu belgelerin uygunluğunu ve sağladığınız bilgilerle yeni kural ve düzenlemeleri sağlamak için işbu Gizlilik Politikası’nda gerekli değişiklikleri yapacaktır.

 

Ayrıca, MAGLAB kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar vb. için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabilir. Amacımız kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermektir.

 

Satın alınan mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

 

 • Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması, sizinle aramızda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya hizmetlerimiz ve ürünlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek de dahil olmak üzere hizmetlerimizi yönetmek.

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; rıza alınması, meşru menfaatler (yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi ve size hizmetlerimizi sunmamızı veya hizmetimizdeki değişiklikleri size bildirmemizi sağlamak için)

 

 • İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğiniz takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak. Bilgilerinizi ayrıca uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla iş ortaklarımızın ürün ve hizmetlerini size pazarlamak için de kullanabiliriz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, seçtiğiniz pazarlama kanalına göre, verilerinizi topladığımız anda onayınızı isteyeceğiz. Size gönderilen herhangi bir elektronik pazarlama iletişimiyle ilgili olarak aboneliğinizi iptal etmek veya bundan vazgeçmek için uygun platformda bir seçenek sunacağız.

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden sizi haberdar etmek için); razı alınması.

 

 • Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak, Kullanım kalıplarınızı, tercihlerinizi ve pazarlama gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, bu kapsamda faaliyetlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel bilgilerinizi analiz edebiliriz;

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak ve hizmetlerimizi geliştirmemiz için).

 

 • Belli faaliyetleri izlemek, hizmet kalitesini, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumu sağlamak için sorguları ve işlemleri izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (siparişinizi / siparişlerinizi işlerken ödeme yönteminize karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil);

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal talepler, meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak için).

 

 • Değişiklikleri bildirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek).

 • Platform içeriğinin uyumunu sağlamak, platformlarımızda içeriklerin iş ortakları, tedarikçiler ve / veya hizmet sağlayıcılara iletilmesini de içerebilecek şekilde sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.

 Kullanım sebebi: meşru menfaat (platformlardaki içerik ve hizmetlerin size efektif bir   şekilde sunulması için).

 

 • İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak, (i) işletmemizin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olmamız durumunda; (ii) işletmemiz üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) işletmemiz yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarmamız gerekebilir. Burada belirtilen satış veya yeniden düzenlemenin gerçekleşmesi sonrasında bu Politikada belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere kişisel bilgilerinizi satış veya yeniden düzenleme tarafı olan üçüncü kişilere aktarmamız gerekebilir.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (işletmemizde yapılacak değişiklikler).

 

 • Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler gibi hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendireceğiz veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendireceğiz.

Kullanım sebebi: hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hukuki talepler, meşru menfaat (Hukuki veya düzenleyici otoritelerle işbirliği).

 

Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı

 

MAGLAB, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. MAGLAB, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, yüklenicilerine, acentelerine, danışmanlarına (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) veya MAGLAB’ın bağlı şirketlerine ve bizim adımıza faaliyette bulunan MAGLAB grubunun diğer üyeleri ile paylaşabilir. MAGLAB, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

 

MAGLAB tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenir.

 

MAGLAB, kişisel tanımlanabilir bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan, bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir. Şirket’in yeniden yapılanması, kısmen veya tamamen satışı veya birleşmeye konu olması durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileriniz ilgili üçüncü kişilere aktarabilir.

 

Çocuklara ilişkin Kişisel Verilerin Korunması

MAGLAB olarak çocukların kişisel bilgilerini ve gizliliğini korumanın öneminin farkındayız. Yasal düzenlemeler tarafından belirlenen farklı yaş sınırlamaları ve kurallarına elimizden geldiğince riayet etmeye çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz ve oyunlarımız 13 yaş altındaki küçüklere yönelik değildir. MAGLAB, 13 yaş altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri bilerek toplamayacağı, kullanmayacağı ve saklamayacağını taahhüt eder.

13 ve 16 yaş arasındaki kullanıcılarımızın kişisel verilerinin tarafımızca nasıl işlendiğini sınırlayabilmekteyiz.

Kullanıcılar kendilerini hizmetlerimizden yararlanırken çocuk olarak tanımladıklarında;

(1) yürürlükteki kanunlar uyarınca gerektiği hallerde çocukların kişisel verilerinin kullanılması için ebeveyn onayı alınması,

(2) çocuğun ebeveynin bize veya üçüncü bir tarafa verdiği onay olmaksızın çocuğun belirli hizmetlerimizde gerçek kimliğini ortaya çıkaracak bilgileri paylaşmasını sağlayan işlevlerin devre dışı bırakılabilmesi,

 (3) sınırlı amaçlar için kişisel veriler toplanılması ve kullanılması,

(4) çocuğun etkinliğe katılımında gerçek kimliğinin ifşa edilebileceği belirli hizmetlerde, ebeveynin onayı olsa dahi çocuğun katılımının engellenebilmesi halleri söz konusu olacaktır. 

Yukarıda anılan haller dışında tanımlı kimlikler (IP adresi veya mobil iletişim cihaz kimliği) aşağıda yer alan iç hizmetlerimizi desteklemek amacıyla toplanabilir;

 • Hizmetlerimizi sunmak
 • Hizmetlerimizin işlevselliğini korumak veya analiz etmek
 • Bağlamsal reklamlar veya gösterim sıklığı sunmak
 • Kullanıcının güvenliği veya doğruluğunu korumak
 • Kanun ve mevzuatlara uygunluğu korumak.

 

Ebeveynler;

Küçüklerimizin kişisel bilgilerini korumak adına yegâne bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Çocuklarınızı yabancılarla iletişim kurmak ve çevrimiçi ortamlarda kişisel bilgilerin paylaşılmasının riskleri hakkında bilgilendirmenizi tavsiye ve teşvik ediyoruz.

Bir çocuğun ebeveyn onayı olmaksızın tarafımıza kişisel bilgi sağladığını fark ettiğimiz takdirde, yasaya uygun olarak saklamakla yükümlü olduğumuz kişisel bilgiler haricinde, çocuk hakkında topladığımız tüm kişisel bilgileri veya kullanıcı hesapları silinecektir. Şartları oluşmuşsa, çocuk öngördüğümüz yaş sınırlamaları dahilinde hizmetlerimizden yararlanmaya devam edebilecektir.

İlgili yasal düzenlemelerde öngörüldüğü üzere, çocuğunuzun kişisel bilgilerini toplama, kullanma, paylaşma veya işleme şeklimizde önemli değişiklikler yapılırsa siz ebeveynleri bilgilendireceğiz.

 

Haklarınız

Oyunlarımızda ve hizmetlerimizde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizlere her zaman yardımcı olmak adına buradayız. İşlediğimiz kişisel verileriniz hakkında aşağıda sayılan haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz, lütfen destek hizmetlerimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçiniz.

Haklarınız;

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun Madde 11 uyarınca;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. f) 6698 Sayılı Kanun 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine isteme,
 4. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Uygulandığı ölçüde, GDPR uyarınca sahip olduğunuz haklar:

 

 1. a) Erişim Hakkı (Madde 5)
 2. b) Düzeltme Hakkı (Madde 16)
 3. c) Unutulma Hakkı (Madde 17)
 4. d) İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı (madde 18)
 5. e) Veri taşınabilirliği hakkı (madde 20)
 6. f) İtiraz Hakkı (Madde 21)

Uygulandığı ölçüde, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (CCPA) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 3. c) Unutulma Hakkı
 4. d) Kişisel Verilerinin Satılmasını Önleme Hakkı
 5. e) CCPA’da yer alan hakların kullanımı esnasında ayrımcılığa uğramama hakkı

Uygulandığı ölçüde, PDPA (Singapur) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, LPGD (Brezilya) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, Meksika Tüketici Gizliliği Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

 

MAGLAB olarak verilerinizin gizliliği konusundaki sorumluluklarımızı yerine getirirken, ülkenizin yasalarına uyum göstermek için azami çabayı gösteriyoruz. Bu konuya dair soru ve taleplerinizi lütfen bize yazılı olarak iletin.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

 

MAGLAB Oyun Teknolojileri

Address:

Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT Gümüş Blok No:29/A Çankaya / ANKARA / Turkey

E-mail:

[email protected]