MAGLAB GİZLİLİK POLİTİKASI

 

MAGLAB Oyun Teknolojileri (“biz” veya “MAGLAB”), kişisel verilerin gizliliği ve güvenli bir ortamda saklanmasının önemini kabul etmektedir. Bu sebeple, kişisel veri korumasına ilişkin yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi nasıl, kişisel verilerinizi nasıl ve ne zaman topladığımızı sakladığımız ve kullandığımızla ilgili kural ve düzenlemelere açık ve kolay bir şekilde erişim sağlamanızın öneminin farkındayız. İşbu Gizlilik Politikası’nda, tarafınızdan sağlanan verilerin gizliliğini nasıl koruduğumuzu ve muhafaza ettiğimizi açıklamaktayız.

 

MAGLAB yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak, www.maglab.com.tr linkindeki MAGLAB web sitesini veya diğer platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde oyunları, ürünleri, hizmetleri ve gerçek para karşılığında satın alınabilecek ve sanal oyun içi eşyaları satın almak için kullanılan coin, nakit para ve/veya elmas gibi sanal oyun para birimlerini, MAGLAB oyunları aracılığıyla sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere (birlikte “içerik”) herhangi bir MAGLAB içerik’ini kullanmak üzere Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş ve kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenmesine açıkça rıza göstermiş sayılırsınız.

 

İşbu Politika’da kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

MAGLAB Gizlilik Politikası, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, MAGLAB platformlar’ında bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer websitelerinde, uygulamalarda, diğer mecralarda ve programlarda geçerli değildir. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası zaman zaman platformlar aracılığıyla değiştirilebilir. Değişikliklerden haberdar olmak adına bu belgeye periyodik olarak bakmanızı tavsiye ederiz. Platformlar her zaman işbu Gizlilik Politikası’nın en son sürümünü yayınlayacaktır.

 

 1. Verilerin Toplanması

Platformlar aracılığıyla MAGLAB’ın herhangi bir özelliğini kullanmak için Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, MAGLAB’ın kişisel tanımlama için kullanılabilen kişisel verileri işlemesine açık rıza göstermektesiniz. MAGLAB (i) platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) platformlar’da yer alan hizmetleri kullanırken, işbu Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

 

 1. Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Bilgiler

Sizin hakkınızda, aşağıdaki kişisel bilgilerin tamamını veya bir kısmını toplayıp işleyebiliriz:

 

 • Bize sağladığınız bilgiler. İletişim formu aracılığı ile bize ilettiğiniz adınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileri;

 

 • Yazışmalarımız. Bizimle iletişime geçmeniz halinde, yazışma kayıtlarımız;

 

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler. Ziyaret ettiğiniz sayfalar için ürünlerimizi / hizmetlerimizi kullandığınız süre hakkında bilgiler ve donanımımızı veya yazılımımızı kullanırken veya MAGLAB ID hesabınızda oturum açtığınızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz hakkında diğer bilgiler;

 

 • Araştırma Bilgileri. Ayrıca araştırma amaçlı kullandığımız anketleri doldurmanızı da isteyebiliriz. Bu tür durumlarda, tarafınızca tamamlanan ankette verilen bilgileri toplayacağız.

 

 • Düzenlediğimiz yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara katılımınıza yönelik kişisel bilgileriniz;

 

 • Cihaz Bilgileri. Deneyiminizi iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek için işletim sisteminiz, tarayıcınız, yazılım uygulamalarınız, IP adresiniz, coğrafi konumunuz, güvenlik durumunuz ve diğer cihaz bilgileriniz gibi bilgiler;

 

 • Reklam tercih bilgileriniz reklam tercihlerinizin ayrıntıları (örneğin iletişim tercihleri) ve size sunmak için uygun ürün ve hizmetlerin seçilmesiyle ilgili bilgiler;

 

 • Websitesi ve iletişim kullanımı IP adresiniz ve alan adınız, tarayıcı sürümünüz ve işletim sisteminiz, trafik verileriniz, konum verileriniz, web günlükleri, MAGLAB üzerindeki gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığınız ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğiniz kaynaklar;

 

 • Sosyal Ağ Siteleri (SNS) üzerindeki Faaliyetler. Katılmayı seçmeniz halinde (örneğin, MAGLAB’in Facebook veya Twitter’daki profilini “beğenerek”, bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığınız bilgilere erişebiliriz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Kullanımı ve Saklanması

 

MAGLAB, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır. MAGLAB, zaman zaman belirli bilgileri güncellemenizi talep edebileceğinden, MAGLAB bu belgelerin uygunluğunu ve sağladığınız bilgilerle yeni kural ve düzenlemeleri sağlamak için işbu Gizlilik Politikası’nda gerekli değişiklikleri yapacaktır.

 

Satın alınan mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

 

 • Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması, sizinle aramızda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya hizmetlerimiz ve ürünlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek de dahil olmak üzere hizmetlerimizi yönetmek.

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; rıza alınması, meşru menfaatler (yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi ve size hizmetlerimizi sunmamızı veya hizmetimizdeki değişiklikleri size bildirmemizi sağlamak için)

 

 • İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğiniz takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak. Bilgilerinizi ayrıca uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla iş ortaklarımızın ürün ve hizmetlerini size pazarlamak için de kullanabiliriz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, seçtiğiniz pazarlama kanalına göre, verilerinizi topladığımız anda onayınızı isteyeceğiz. Size gönderilen herhangi bir elektronik pazarlama iletişimiyle ilgili olarak aboneliğinizi iptal etmek veya bundan vazgeçmek için uygun platformda bir seçenek sunacağız.

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden sizi haberdar etmek için); razı alınması.

 

 • Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak, Kullanım kalıplarınızı, tercihlerinizi ve pazarlama gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, bu kapsamda faaliyetlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel bilgilerinizi analiz edebiliriz;

Kullanım sebebi: meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak ve hizmetlerimizi geliştirmemiz için).

 

 • Belli faaliyetleri izlemek, hizmet kalitesini, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumu sağlamak için sorguları ve işlemleri izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (siparişinizi / siparişlerinizi işlerken ödeme yönteminize karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil);

Kullanım sebebi: sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal talepler, meşru menfaatler (hizmetlerimizin kalitesini ve yasallığını sağlamak için).

 

 • Değişiklikleri bildirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek).

 

 • Platform içeriğinin uyumunu sağlamak, platformlarımızda içeriklerin iş ortakları, tedarikçiler ve / veya hizmet sağlayıcılara iletilmesini de içerebilecek şekilde sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (platformlardaki içerik ve hizmetlerin size efektif bir şekilde sunulması için).

 

 • İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak, (i) işletmemizin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olmamız durumunda; (ii) işletmemiz üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) işletmemiz yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarmamız gerekebilir. Burada belirtilen satış veya yeniden düzenlemenin gerçekleşmesi sonrasında bu Politikada belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere kişisel bilgilerinizi satış veya yeniden düzenleme tarafı olan üçüncü kişilere aktarmamız gerekebilir.

Kullanım sebebi: meşru menfaat (işletmemizde yapılacak değişiklikler).

 

 • Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler gibi hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendireceğiz veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendireceğiz.

Kullanım sebebi: hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hukuki talepler, meşru menfaat (Hukuki veya düzenleyici otoritelerle iş birliği).

 

 1. Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı

 

MAGLAB, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. MAGLAB, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, yüklenicilerine, acentelerine, danışmanlarına (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) veya MAGLAB’ın bağlı şirketlerine ve bizim adımıza faaliyette bulunan MAGLAB grubunun diğer üyeleri ile paylaşabilir. MAGLAB, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

 

MAGLAB tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenir.

 

MAGLAB, kişisel tanımlanabilir bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan, bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir. Şirket’in yeniden yapılanması, kısmen veya tamamen satışı veya birleşmeye konu olması durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileriniz ilgili üçüncü kişilere aktarabilir.

 

 1. Çerezler

 

MAGLAB, Çerez Politikası’nda belirtildiği şekilde çerezler kullanabileceği gibi aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. MAGLAB, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

 

 1. Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması

MAGLAB olarak çocukların kişisel bilgilerini ve gizliliğini korumanın öneminin farkındayız. Yasal düzenlemeler tarafından belirlenen farklı yaş sınırlamaları ve kurallarına elimizden geldiğince riayet etmeye çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz ve oyunlarımız 13 yaş altındaki küçüklere yönelik değildir. MAGLAB, 13 yaş altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri bilerek toplamayacağı, kullanmayacağı ve saklamayacağını taahhüt eder.

13 ve 16 yaş arasındaki kullanıcılarımızın kişisel verilerinin tarafımızca nasıl işlendiğini sınırlayabilmekteyiz.

Kullanıcılar kendilerini hizmetlerimizden yararlanırken çocuk olarak tanımladıklarında;

(1) yürürlükteki kanunlar uyarınca gerektiği hallerde çocukların kişisel verilerinin kullanılması için ebeveyn onayı alınması,

(2) çocuğun ebeveynin bize veya üçüncü bir tarafa verdiği onay olmaksızın çocuğun belirli hizmetlerimizde gerçek kimliğini ortaya çıkaracak bilgileri paylaşmasını sağlayan işlevlerin devre dışı bırakılabilmesi,

 (3) sınırlı amaçlar için kişisel veriler toplanılması ve kullanılması,

(4) çocuğun etkinliğe katılımında gerçek kimliğinin ifşa edilebileceği belirli hizmetlerde, ebeveynin onayı olsa dahi çocuğun katılımının engellenebilmesi halleri söz konusu olacaktır. 

Yukarıda anılan haller dışında tanımlı kimlikler (IP adresi veya mobil iletişim cihaz kimliği) aşağıda yer alan iç hizmetlerimizi desteklemek amacıyla toplanabilir;

 • Hizmetlerimizi sunmak
 • Hizmetlerimizin işlevselliğini korumak veya analiz etmek
 • Bağlamsal reklamlar veya gösterim sıklığı sunmak
 • Kullanıcının güvenliği veya doğruluğunu korumak
 • Kanun ve mevzuatlara uygunluğu korumak.

Ebeveynler;

Küçüklerimizin kişisel bilgilerini korumak adına yegâne bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Çocuklarınızı yabancılarla iletişim kurmak ve çevrimiçi ortamlarda kişisel bilgilerin paylaşılmasının riskleri hakkında bilgilendirmenizi tavsiye ve teşvik ediyoruz.

Bir çocuğun ebeveyn onayı olmaksızın tarafımıza kişisel bilgi sağladığını fark ettiğimiz takdirde, yasaya uygun olarak saklamakla yükümlü olduğumuz kişisel bilgiler haricinde, çocuk hakkında topladığımız tüm kişisel bilgileri veya kullanıcı hesapları silinecektir. Şartları oluşmuşsa, çocuk öngördüğümüz yaş sınırlamaları dahilinde hizmetlerimizden yararlanmaya devam edebilecektir.

İlgili yasal düzenlemelerde öngörüldüğü üzere, çocuğunuzun kişisel bilgilerini toplama, kullanma, paylaşma veya işleme şeklimizde önemli değişiklikler yapılırsa siz ebeveynleri bilgilendireceğiz.

 1. Sınır Dışı Veri Transferleri

Kişisel verileriniz, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yurt dışı ülkelerde bulunan üçüncü taraflara (bizim adımıza faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere) aktarılabilecek ve paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanunun 9. Maddesinde belirtilen kurallara uyulması şartı ile kanunun 4/2 maddesinde öngörülen açık rızanız alınarak veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen hususların yer alması halinde ise açık rızanız alınmadan yurt dışına aktarılabilecektir.

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) bulunuyorsanız: AEA dışındaki ülkelerin bazıları, Avrupa Komisyonu tarafından EEA standartlarına göre yeterli düzeyde veri koruması sağlayan ülkeler arasında kabul edilmektedir ve kişisel verileriniz yürürlükteki mevzuat uyarınca bu ülkelere aktarılabilir. Bazı ülkeler, bulunduğunuz ülkenin kanunlarında yer alan kişisel veri korumasıyla aynı düzeyde bir korumaya veya Avrupa Komisyonu’na göre yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmayabilirler. Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelere yapılan transferler için ise, kişisel bilgilerinizi korumak için Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme hükümlerine yürürlüğe koymak gibi, yürürlükteki mevzuat uyarınca alınması gereken önlemleri gözeterek kişisel verilerinizi transfer edebiliriz. Türkiye veya AEA dışında yaşıyorsanız, kişisel bilgilerinizi işbu Politikada belirtilen şekilde ve derecede korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması

Kişisel verileriniz tarafımızca işlenirken karşılaşacağınız ana riskler, verilerinizin kaybolması, çalınması veya kötüye kullanılmasıdır. Bu haller kişisel ve özel bilgilerinizin kamuya açık hale gelmesi veya sahtekarlık ve dolandırıcılıkta kullanılabilmesine yol açabilir.

MAGLAB olarak, kişisel verilerinizin kötüye kullanılması veya değiştirilmesini önlemek adına tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almaktayız. Kişisel verilerinizi korumak ve gizli tutmak adına çaba sarf ediyoruz. Sizden toplayabileceğimiz herhangi bir kişisel verinin gizliliğini korumak adına şifreleme, güvenlik duvarı, parola kurtarma ve koruma sistemleri gibi endüstri standardı uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi en iyi şekilde korumaya devam etmek adına yeni teknolojileri ve güncel yöntemleri güvenlik sistemlerimize uyarlıyor ve yeniliyoruz.

Her ne kadar, işlediğimiz ve sakladığımız kişisel verilerinizi korumak adına gerekli tedbirleri alsak da hiçbir güvenlik sisteminin tüm olası güvenlik ihlallerini engelleme imkânı yoktur. Bu sebeple toplanan, saklanan veya tarafımızca kullanılan hiçbir kişisel verinin tam güvenliğini garanti edemiyoruz. Hesabınızın ve kişisel verilerinizin asıl kontrolü ve güvenliğinin siz kullanıcılar elinde olduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verileriniz tarafımıza ulaştığında, yetkisiz erişimi önlemek adına sıkı güvenlik önlemleri ve tedbirleri kullanmaktayız.

 1. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilme Süreleri

 

Kişisel verilerinizi, işleme amacımız adına gereken sürelerden daha uzun bir süre saklamamaktayız. Kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimiz süre, kullanılan ve toplanılan bilgilerin tarafımızca hangi amaçla kullanıldığına bağlı olmakla beraber kanuni olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ilgili mevzuatlara uymak ve yasal haklarımızı korumak adına belirlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak itiraz hakkınızı kullandığınız takdirde, itirazda bulunduğunuz kişisel verileriniz tarafımızca değerlendirilecek ve kişisel verileriniz yasal olarak saklama yükümlülüğümüz bulunmadığı takdirde derhal silinecektir.

 

Kanunlar ve mevzuatlar uyarınca, belirli kişisel verilerinizin tarafımızca en fazla on (10) yıla kadar saklanılması beklenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Oyunlarımızda ve hizmetlerimizde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizlere her zaman yardımcı olmak adına buradayız. İşlediğimiz kişisel verileriniz hakkında aşağıda sayılan haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz, lütfen destek hizmetlerimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçiniz.

Haklarınız;

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun Madde 11 uyarınca;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. f) 6698 Sayılı Kanun 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine isteme,
 4. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Uygulandığı ölçüde, GDPR uyarınca sahip olduğunuz haklar:

 

 1. a) Erişim Hakkı (Madde 5)
 2. b) Düzeltme Hakkı (Madde 16)
 3. c) Unutulma Hakkı (Madde 17)
 4. d) İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı (madde 18)
 5. e) Veri taşınabilirliği hakkı (madde 20)
 6. f) İtiraz Hakkı (Madde 21)

Uygulandığı ölçüde, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (CCPA) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 3. c) Unutulma Hakkı
 4. d) Kişisel Verilerinin Satılmasını Önleme Hakkı
 5. e) CCPA’da yer alan hakların kullanımı esnasında ayrımcılığa uğramama hakkı

Uygulandığı ölçüde, LPGD (Brezilya) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, Meksika Tüketici Gizliliği Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, PDPA (Singapur) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e)İtiraz Hakkı

 

MAGLAB olarak verilerinizin gizliliği konusundaki sorumluluklarımızı yerine getirirken, ülkenizin yasalarına uyum göstermek için azami çabayı gösteriyoruz. Bu konuya dair soru ve taleplerinizi lütfen bize yazılı olarak iletin.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

 

MAGLAB Game Technologies Corp.

Address:

Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT Gümüş Blok No:29/A Çankaya / ANKARA / Turkey

E-mail:

[email protected]