MAGLAB AÇIK RIZA BEYANI

 

MAGLAB yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak, www.maglab.com.tr linkindeki MAGLAB web sitesini veya diğer platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde oyunları, ürünleri, hizmetleri ve gerçek para karşılığında satın alınabilecek ve sanal oyun içi eşyaları satın almak için kullanılan coin, nakit para ve/veya elmas gibi sanal oyun para birimlerini, MAGLAB oyunları aracılığıyla sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere (birlikte “içerik”) MAGLAB tarafından sunulan ürün ve hizmetleri kullanıcısı olarak, yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla MAGLAB Oyun Teknolojileri Corp.  (“MAGLAB”) tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle  yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda depolanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde ifşa edilebileceğini, aktarılabileceğini ve devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; ayrıca, bu hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirildiğimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), Genel Veri Tüzüğü (“GDPR”) ,Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (“CCPA”), PDPA, LPGD ve Meksika Tüketici Gizliliği Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda, MAGLAB’in veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle  yetkilendirdiği veri işleyenlerin,

 

 • İletişim kurma amacıyla, iletişim formu aracılığı ile ilettiğim adım, e-posta adresim ve diğer iletişim bilgilerimi;

 

 • Yazışma ve hizmet kalitesi amacıyla yazışma kayıtlarımı;

 

 • Ürün ve hizmet kalitesini artırma ve kullanıcı deneyimimi zenginleştirmek amacıyla, ziyaret ettiğim sayfalar için ürün / hizmetleri kullandığım süre hakkında bilgiler ve MAGLAB donanım veya yazılımını kullanırken veya MAGLAB ID hesabımda oturum açtığımda gerçekleştirdiğim faaliyetler hakkında diğer bilgilerimi;

 

 • Ürün ve hizmet kalitesini artırma amacıyla, araştırma amaçlı doldurduğum ankette yer alan bilgilerimi;

 

 • Promosyon düzenlenmesi amacıyla, katıldığım yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara ilişkin paylaştığım kişisel bilgilerimi;

 

 • MAGLAB deneyimini iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek amacıyla, işletim sistemim, tarayıcım, yazılım uygulamalarım, IP adresim, coğrafi konumum, güvenlik durumum ve diğer cihaz bilgilerim;

 

 • Hizmet kalitesini artırmak ve seçebileceğim ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla, reklam tercih bilgilerim reklam tercih ayrıntılarım (örneğin iletişim tercihleri);

 

 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, platform ve iletişim kullanımına ilişkin IP adresim ve alan adım, tarayıcı sürümüm ve işletim sistemim, trafik verilerim, konum verilerim, web günlüklerim, MAGLAB üzerindeki gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgilerim ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığım ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğim kaynakları;

 

 • Katılmayı seçmem halinde (örneğin, MAGLAB’in Facebook veya Twitter’daki profilini “beğenerek”, bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığım bilgileri 6698 sayılı Kanun kapsamında işlemesine açık rıza veriyorum.

 

MAGLAB, kişisel bilgilerimi ayrıca aşağıdaki amaçlar için de kullanabilir:

 

 • Talep ettiğim ürün ve hizmetlerin sağlanması, MAGLAB ile aramızda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan MAGLAB yükümlülüklerini yerine getirmek veya MAGLAB hizmetleri ve ürün değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapmak da dahil olmak üzere MAGLAB hizmetlerini yönetmek,

 

 • Varsa, MAGLAB ile aramızdaki sponsorluk anlaşmalarından doğan MAGLAB yükümlülüklerini yerine getirmek, sponsorluk şartlarındaki değişiklikleri bana bildirmek veya sponsorluğa ilişkin reklam yapmak,

 

 • İlgimi çeken ürün ve hizmetlere ilişkin bana ulaşmak, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğim takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak, uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla üçüncü kişi MAGLAB iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin satışı ve pazarlamasını yapmak,

 

 • Müşterileri anlamak ve MAGLAB ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve uyarlamak, kullanım kalıplarımı, tercihlerimi ve pazarlama gereksinimlerimi daha iyi anlamak, bu kapsamda MAGLAB ürün ve hizmetlerini geliştirmek,

 

 • MAGLAB hizmet kalitesine, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumu sağlamak için sorguları ve işlemleri izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (siparişlerime ilişkin ödeme yöntemine karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil),

 

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek,

 

 • Web sitesi içeriğinin uyumunu sağlamak, MAGLAB platformlarındaki içeriğin, kullanıcı verilerinin, iş ortaklarına, tedarikçilere ve / veya hizmet sağlayıcılara iletilmesini de içerebilecek şekilde en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.

 

 • MAGLAB işletmesini yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak, (i) MAGLAB işletmesinin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olması durumunda; (ii) MAGLAB işletmesi üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) MAGLAB işletmesi yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerimin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarılması kapsamında kişisel bilgilerim satış veya yeniden düzenleme tarafı olan üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 • Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, kişisel bilgilerim, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler gibi hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işlenebilir.

 

 • Ürün ve hizmet gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak.

 

MAGLAB, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerimi, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, yüklenicilerine, acentelerine, danışmanlarına (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) veya MAGLAB ‘ın bağlı şirketlerine ve MAGLAB adına faaliyette bulunan MAGLAB grubunun diğer üyelerine ifşa edebilir. MAGLAB, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

 

MAGLAB tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafıma ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

 

Harici web siteleri ve şirketler, kişisel bilgilerime, MAGLAB platformlarına bağlantılar aracılığıyla erişebilirler.

 

MAGLAB, kişisel tanımlanabilir bilgilerimi, açık rızam olmaksızın, yürürlükteki yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir.

 

MAGLAB ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri MAGLAB’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun Madde 11 uyarınca;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. f) 6698 Sayılı Kanun 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine isteme,
 4. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Uygulandığı ölçüde, GDPR uyarınca sahip olduğunuz haklar:

 

 1. a) Erişim Hakkı (Madde 5)
 2. b) Düzeltme Hakkı (Madde 16)
 3. c) Unutulma Hakkı (Madde 17)
 4. d) İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı (madde 18)
 5. e) Veri taşınabilirliği hakkı (madde 20)
 6. f) İtiraz Hakkı (Madde 21)

Uygulandığı ölçüde, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (CCPA) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 3. c) Unutulma Hakkı
 4. d) Kişisel Verilerinin Satılmasını Önleme Hakkı
 5. e) CCPA’da yer alan hakların kullanımı esnasında ayrımcılığa uğramama hakkı

Uygulandığı ölçüde, PDPA (Singapur) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, LPGD (Brezilya) uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

Uygulandığı ölçüde, Meksika Tüketici Gizliliği Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklar;

 1. a) Erişim Hakkı
 2. b) Unutulma Hakkı
 3. c) Düzeltme Hakkı
 4. d) Veri Taşınabilirliği Hakkı
 5. e) İtiraz Hakkı

 

MAGLAB olarak verilerinizin gizliliği konusundaki sorumluluklarımızı yerine getirirken, ülkenizin yasalarına uyum göstermek için azami çabayı gösteriyoruz. Bu konuya dair soru ve taleplerinizi lütfen bize yazılı olarak iletin.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

 

MAGLAB Oyun Teknolojileri

Address:

Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT Gümüş Blok No:29/A Çankaya / ANKARA / Turkey

E-mail:

[email protected]